Čo by ste o ADHD poruche mali vedieť…

Skratka ADHD pochádza z anglického názvu „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“, čo v preklade znamená „Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou“. Rozšírená je najmä medzi deťmi nachádzajúcimi sa v predškolskom veku. V tomto období postihuje zhruba 3-7% detí a v polovici prípadov pretrváva až do dospelosti, čo znamená, že percentuálny podiel dospelých s poruchou ADHD je približne 4-5%.

Príčiny ADHD – ako ADHD vzniká?

Prvou otázkou je, prečo a ako ADHD vlastne vzniká. Uvádza sa, že až z 80% sa podieľa na vzniku poruchy ADHD dedičnosť. V čom však spočíva zvyšných 20%? Tu už sa vyskytuje viacero možností, medzi najčastejšie patria:

  • Problémové tehotenstvo
  • Prípady, v ktorých bolo dieťa počas prenatálneho vývoja vystavené alkoholu, tabaku či iným drogám
  • Predčasný pôrod, kvôli ktorému sa dieťa narodilo s výrazne nízkou pôrodnou váhou
  • Nadmerné množstvo olova v tele matky
  • Poranenie mozgovej kôry dieťaťa po narodení

Prejavy ADHD – ako zistím, že moje dieťa trpí touto poruchou?

Deficit pozornosti

Druhou otázkou je, ako sa ADHD prejavuje, resp. ako zistiť, že vaše dieťa trpí práve touto poruchou? Najvýraznejšími prejavmi poruchy pozornosti spojenej s hyperaktivitou sú deficit pozornosti, tzn., že dieťa sa nedokáže dlhodobo sústrediť na jednu vec, častokrát má problémy s opakovanými úkonmi, ktoré sú však úplne bežné a nevyhnutné pre každodenný život. Dieťa ich však považuje za „nudné“ a odmieta ich vykonávať.

Hyperaktivita a impulzívnosť

Ďalej je to hyperaktivita, ktorá sa prejavuje takým spôsobom, že dieťa má neustále nutkavú potrebu pohybovať sa (neúčelne), pričom sa často stáva, že tieto pohyby „dopĺňa“ aj neadekvátnym (t.j. príliš hlasným) rečovým prejavom. Impulzívnosť je taktiež prejavom ADHD poruchy – tá je sprevádzaná rýchlymi a neadekvátnymi reakciami či neschopnosťou porozumieť svojim pocitom a verbalizovať ich, čo vedie na jednej strane napr. k výbuchom zlosti alebo na strane druhej k depresiám a úzkosti.

Diagnostika a liečba ADHD

Ak spozorujete viacero z vyššie spomínaných príznakov na vašom dieťati, poprípade sa k tomu pridružia aj nočné desy či problémy s uznávaním autorít, je potrebné, aby ste zvážili konzultáciu so psychológom či neurológom. Tí sú schopní ADHD diagnostikovať a následne určiť aj vhodnú formu liečenia, pretože ADHD sa radí medzi choroby, ktoré je možné vyliečiť. Pokiaľ chcete o tejto poruche zistiť ešte viac informácií alebo sa podeliť o svoje skúsenosti s inými mamičkami, odporúčame vám navštíviť stránku MODRÝ KONÍK.

adhd
ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

Pridaj komentár