Čo sú vlastne offshore spoločnosti?

Určite ste sa stretli s nejakým slovným spojením, kde sa objavil aj výraz offshore. V naftovej geológii sa často používa aj výraz onshore (to, čo sa nachádza na pevnine) a aj offshore (to, čo je mimo pevninu). Bežne sa objavujú označenia ako offshore ťažba nerastných surovín, offshore naftové vrty, offshore ťažobná plošina alebo v posledných rokoch rýchlo sa rozvíjajúce offshore veterné turbínové elektrárne. Offshore je anglické slovo, čo je teda offshore v preklade? Pôvodný význam tohto slova znamenal pobrežné.  Vychádza z anglosaského obchodného práva používaného vo väčšine krajín, ktoré boli pod anglickou koloniálnou správou.

Offshore spoločnosti

Ternínom offshore sa už dlhé roky dosť zjednušene označujú aj tzv. offshore spoločnosti. V niektorých, hlavne v menších ostrovných krajinách, sa za určitých špecifických podmienok dajú založiť offshore spoločnosti a banky. Tieto krajiny sú vo všeobecnosti označované ako daňové raje. Hlavným a rozhodujúcim dôvodom pre zakladanie offshore spoločností v daňových rajoch je snaha o využitie priaznivejšieho systému zdaňovania, než aký ponúka domáci systém. Zvykne sa to označovať ako snaha o daňovú optimalizáciu. Offshore spoločnosti sú ale tiež zakladané z dôvodu anonymity vlastníckych pomerov vo firme či ochrany vlastníctva a majetku. Zakladanie a využívanie offshore bánk a spoločností je legálne a je to jeden z legitímnych spôsobov ako zaistiť  anonymitu vlastníctva alebo cesta k znižovaniu daňového zaťaženia a k posilneniu ochrany majetku offshore spločnosti.

offshore spoločnosti
Seychelly sú masovo využívanou destináciou off-shore spoločností

Čo je na offshore podnikaní tak lákavé?

Podnikateľský subjekt,  ktorý sa rozhodol optimalizovať svoje náklady na daňové odvody, môže založiť firmu v niektorom z daňových rajov buď priamo alebo oveľa pohodlnejšie  prostredníctvom špecializovanej poradenskej firmy. Čo je najčastejšou formou offshore podnikania? Najčastejším typom spoločnosti v daňových rajoch sú určite offshore spoločnosti a niekoľko ďalších foriem podnikania. Spoločnosti môžu byť založené podľa špeciálneho zákona, alebo môžu mať výnimku zo zdanenia na základe toho, že nevyvíjajú činnosť v mieste založenia  alebo majú daňovú úľavu na základe žiadosti príslušnému orgánu

Offshore spoločnosti
Obľúbeným „letoviskom“ pre daňovú optimalizáciu je napr. Panama

Pridaj komentár