CO2 vzduchovky

Klasické pružinové zalamovacie vzduchovky už v dnešnej dobe nie sú príliš v kurze. CO2 vzduchovky – či už vzduchové pištole, vzduchové revolvery alebo vzduchové pušky – sú poháňané stlačeným vzduchom alebo CO2 bombičkou a sú stále obľúbenejšie. Vzduchovky s pohonom CO2 plynu sú veľmi tiché, pomerne presné aj pri streľbe na väčšie vzdialenosti. Ponúkajú viac-ranný systém a vďaka tomu je streľba pohodlnejšia

co2 vzduchovky
Vzduchová CO2 pištoľ

Druhy vzduchoviek podľa pohonu náboja

Podľa pohonu náboja sú vzduchové zbrane buď piestové alebo zásobníkové. Piestová zbraň sa pred každým výstrelom naťahuje. Jej nevýhodou je nižšia presnosť a sú dobre známe aj z púťových strelníc. Pneumatické vzduchové zbrane majú zabudovaný zásobník natlakovaného vzduchu (vetrovky, typ PCP), ktorý sa napumpuje vopred a umožní tak následnú sústavnú streľbu. Vzduchovky na CO2 obsahujú tlakovou nádobkou ako zdroj hnacieho plynu. Ich veľkou výhodou je výborná presnosť a konzistencie streľby. Naopak nevýhodou je závislosť tlaku na teplote. CO2 vzduchovky majú najväčší výkon pri okolitej teplote 15 °C a viac.

co2 vzduchovky
Vzduchová CO2 puška

Ako fungujú CO2 vzduchovky

Takáto vzduchová zbraň funguje na podobnom princípe ako PCP pušky, líšia sa len v hnacom médiu. Tlak, pri ktorom sa mení skupenstvo z kvapalného na plynný, je veľmi ovplyvňovaný okolitou teplotou. To má vplyv na úsťovú rýchlosť pri nižších teplotách. Plyn CO2 sa plní v kvapalnom skupenstve, a preto potrebuje určitú teplotu k odpareniu. V expanznej komore CO2 vzduchovky sa nachádza odparený plyn, ktorý je pri stále rovnakom tlaku. CO2 sa najčastejšie dopĺňa z hasiacich prístrojov, kyviet alebo jednorazových bombičiek. Je dôležité spomenúť, že väčšinou nie je možné použiť iné médiá – rozdielne tlaky by mechaniku vzduchovej zbrane zničili. Pre niektoré zbrane ale možno zohnať konverzné sady a používať ich aj s tlakovým vzduchom, treba ale vymeniť zásobník na plyn a prispôsobiť vnútornú mechaniku vzduchovky. CO2 vzduchové zbrane sú v súčasnosti najpoužívanejšie pri statických streleckých disciplínach tak v pištoľovom, ako aj v puškovom prevedení.

Pridaj komentár