Desať dobrých rád pre záhradkárov aj pre vás

Pri starostlivosti o záhradu sa každý záhradkár snaží „vyťažiť“ čo najviac. Preto je dôležité, aby záhradkári pri údržbe o svoje zelené plochy používali ekologicky udržateľné postupy a praktiky.

A ktoré to zhruba sú? Vybral som pre vás záhradkárov, nasledujúcu sadu praktík a prístupov, ktoré sú možno najdôležitejšie.

10 ekologických tipov pre domáceho záhradkára

Najdôležitejšie…

  1. Ak ste záhradkár, pestujte niekoľko stromov vo svojej záhrade, ktoré poskytujú potrebný tieň a evapotranspiráciu (výdaj vody v podobe pary z rastlín); výrazne to pomáha k ochladzovaniu vzduchu v letných mesiacoch; zasaďte aj rýchlorastúce listnaté stromy, ktoré od vás nevyžadujú veľkú starostlivosť; listnaté stromy chránia naše obydlie pred vetrom a sú aj veľmi účinné v zachytávaní oxidu uhličitého z ovzdušia.
  2. Pestujte popínavé rastliny a živé ploty; dosiahnete tak vhodné tienenie svojho záhradného priestoru ako aj určitú tepelnú vonkajšiu izoláciu vášho obydlia.

Dobrá rada nad zlato…

  1. Snažte sa len o najnutnejšie vytváranie dláždených chodníkov na veľkých plochách vo vašej záhrade; uvažujte o výmene už existujúcich nepriepustných dláždených miest za priepustné povrchy ako sú hlavne rastlinné pokrytia.
  2. Pestujte rôzne rastlinné typy a druhy, aby ste tak podporili prítomnosť a rozvoj voľne žijúcich živočíchov; správny záhradkár by mal mať vo svojej záhrade prítomnú zmes stromov, kríkov a kvitnúcich kvetov.

Nezabudnite tiež…

  1. Pestujete väčšie plochy trvalých rastlín; tým, že trvalé rastliny rastú a kvitnú na tom istom mieste každý rok, nedochádza ku každoročnému narušeniu pôdnych podmienok čo sa prejavuje v efektívnejšom záchyte oxidu uhličitého.
  2. Uvažujte aj o podstatnom znížení plochy vášho trávnika náhradou za iný vhodnejší druh trvalého rastlinného porastu.
  3. Ak sa občas rozhodnete pre výmenu a kúpu nového záhradného vybavenia, vezmite do úvahy aj jeho energetickú náročnosť a tzv. uhlíkovú účinnosť.
  4. Vyrábajte si pravidelne svoj vlastný kompost a pazderie (mulč); vhodne si pokrývajte záhradnú pôdu vrstvou organickej hmoty charakteru podrvenej kôry stromov; touto vrstvou sa zabráni zbytočnému úniku vlahy a vysušovaniu pôdy.

A v neposlednom rade…

  1. Zbierajte si do vhodných nádob dažďovú vodu a tzv. šedú vodu (voda použitá pri praní, z umývačiek riadu, kúpeľňových vaní); používajte túto vodu na polievanie svojej záhradky.
  2. Uvažuje ako správny „zelený“ záhradkár v duchu „správna rastlina na tom správnom mieste“ so základným úmyslom a cieľom znižovať energetickú náročnosť na jej pestovanie.
záhradkár
Správny záhradkár na polievanie používa dažďovú vodu…

Pridaj komentár