Onshore spoločnosti podnikajú aj medzinárodne

Onshore spoločnosti sú moderným ekonomickým nástrojom korporátneho plánovania s najširšími možnosťami využitia. Sú vhodné na správu a zhodnocovanie majetku a predovšetkým na podnikanie v medzinárodnom meradle, akým je najmä medzinárodný obchod, rôzne formy poskytovania a prevádzkovania IT služieb, investičných fondov či brokerských služieb alebo k financovaniu a správe investičných spoločností či holdingov. V onshore krajine sú takéto onshore spoločnosti povinné odvádzať daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie miestne dane. Takéto podnikateľské prostredie nemá úplne charakter daňového raja.

Prednosti onshore spoločností

Jednou z mnohých výhod a predností onshore spoločností, najmä z Holandska, Rakúska alebo Švajčiarska je ich značná prestíž a dôveryhodnosť. Vysokej dôveryhodnosti sa tieto krajiny tešia najmä vďaka stabilnej legislatíve a rýchlemu rozhodovaniu možných súdnych sporov. Klasickými onshore jurisdikciami sú Holandsko, Veľká Británia, Cyprus, Švajčiarsko a Rakúsko. Ďalej k nim zaraďujeme aj ostatné štáty EÚ a OECD.

onshore spoločnosti
Offshore či onshore spoločnosť?

Právne a daňové prostredie onshore jurisdikcií

Stabilné právne prostredie je spoločne s rýchlym riešením sporov pred súdom kľúčovým dôvodom voľby onshore jurisdikcií. Právne prostredie väčšiny týchto onshore krajín má kontinuitu po desiatky rokov a zmeny zákonov sa odohrávajú po malých, často roky dopredu avizovaných krokoch. V porovnaní s právnym prostredím ktorejkoľvek rešpektovanej onshore jurisdikcie je Slovenská a Česká republika vo fáze rýchleho vývoja legislatívy sprevádzaného nedostatočným priestorom k akceptovaniu zmien. Právna a daňová istota znamená pri dlhodobých podnikateľských zámeroch onshore spoločností podstatne väčší prínos ako nižšie zdanenie.

Onshore spoločnosti vyhľadávajú stabilitu a ústretovosť

Ďalším kľúčovým znakom daňového prostredia onshore krajín je stabilita a ústretový prístup miestneho správcu dane. Mnohé krajiny umožňujú transakcie vopred konzultovať s daňovou správou a jej stanovisko má záväzný charakter. Nedochádza k situácii, keď rozhodnutie jedného úradníka alebo súdu je nekonzistentné s iným rozhodnutím na zodpovedajúcej úrovni. Majitelia onshore spoločnosti majú vďaka tomu podstatne väčšiu istotu, že nebudú čeliť pokutám a ďalším sankciám. Pravidiel a výnimiek je v onshore jurisdikciách oveľa menej, ale miestne autority dbajú dôsledne na ich dodržiavanie.

 

Pridaj komentár