Pravidelný gastro servis v  profesionálnych kuchyniach  

    Technické prehliadky, menšie aj väčšie opravy, priebežná údržba a servis gastro zariadení. To všetko by malo byť súčasťou zodpovednosti o rôzne gastro zariadenia, pomôcky a  prístroje v profesionálnej kuchyni. Zariadenia používané v takýchto kuchyniach sú neustále intenzívne využívané. Vysoké teploty, mastnota, vlhkosť, špina a škrabance  určite nepôsobia pozitívne. Pre zabezpečenie ich funkčnosti a dobrého technického stavu nemožno opomenúť niekoľko dôležitých záležitostí. Medzi ne patrí aj servis gastronomických zariadení, kontroly a prípadné opravy. 

umývanie gastro zariadení
Poruchám mnohých zariadení sa dá predísť napríklad aj dôkladným a správnym čistením.

Pravidelný gastro servis je nutnosťou 

      Stravovacie prevádzky k efektívnemu fungovaniu potrebujú vhodné zariadenia a vybavenie, ktoré môžu používať personál zapojený do prípravy jedál. Napriek tomu, že zariadenia určené pre použitie v gastronómii sú konštruované a vyrábané tak, aby odolali záťaži pri namáhavej práci v reštaurácii alebo iných priestoroch, stále majú množstvo rizikových komponentov. Tie môžu kedykoľvek zlyhať, čo prácu v kuchyni zastaví na dlhý čas. Je to veľmi ťažko kontrolovateľná situácia. Ak sa stane, že sa vám pokazí niektoré zo zariadení, ktoré kuchári pravidelne používajú vo vašej kuchyni, neváhajte ani chvíľu a  kontaktuje gastro servis. 

servis gastro zariadení
Gastro servis vám mnohokrát vie ušetriť slušnú sumu, čo by ste museli dať za opravu.

Servis gastronomických zariadení 

    Servis gastro umývačiek riadu a iných zariadení používaných v profesionálnych kuchyniach sa nemusí vždy aktuálne objaviť až pri ich oprave po poruche. Servisné práce sa môžu týkať aj údržby alebo čistenia zariadení. Základných postupov majúcich za cieľ udržať ich v dobrom stave. 

     Je mimoriadne dôležité sledovať stav vašich strojov. Vďaka tomu je možné rýchlo odhaliť prípadné nezrovnalosti a okamžite realizovať nápravné opatrenia. Nie každá porucha dáva viditeľné príznaky. Niekedy sú skryté a  keď nie sú včas odhalené, ich odstránenie môže byť zložité, časovo náročné a drahé. Preto je servis gastronomických zariadení službou, ktorú nemožno podceňovať. Všetky zariadenia by sa mali pravidelne kontrolovať z hľadiska ich funkčnosti, aby bolo možné v prípade potreby rýchlo podniknúť potrebné kroky. 

     Ak vaši kuchári alebo umývači riadu nebudú schopní vykonávať svoju prácu, prídete o príjmy. Neschopnosť variť, pripravovať  a uskladňovať suroviny, umývať riad alebo chladiť výrobky môže dokonca viesť k nutnosť dočasne zatvoriť stravovacie gastro priestory. 

Pridaj komentár