Prírodný zeolit priamo na podlahe vašej stajne

Prírodný zeolit určite patrí k zaujímavým a nerastným surovinám. Chemickým zložením je to vodnatý hlinito-kremičitan s priestorovou  stavbou tetraédrov. Zeolit má špecifickú štruktúru poprepájanú sieťou kanálikov konštantných rozmerov. Z početnej skupiny zeolitových minerálov je najčastejším a najrozšírenejším klinoptilolit. Je vhodný pre mnohé praktické využitia v poľnohospodárskej výrobe, ktoré sú v podstate založené hlavne na týchto vlastnostiach prírodného zeolitu: vysoká schopnosť iónovej výmeny, spätná schopnosť hydratácie a dehydratácie, vysoká schopnosť sorpcie plynov, vysoká tepelná stabilita, odolnosť voči agresívnym médiám, katalytické vlastnosti a nízka hustota kryštálov.

Má váš hovädzí dobytok často hnačku?

Existuje niekoľko dostupných a vhodných možností, ako predchádzať vzniku hnačiek na vašej farme. Začnúc vhodným pridávaním zeolitu do krmiva vášho hovädzieho dobytka, dodržiavaním základných pravidiel každodennej hygieny a bezpečného chovu zvierat. Môže vám  v tomto snažení výrazne prospieť aj aplikácia zeolitovej minerálnej prísady priamo do podstielky ustajnených zvierat. Zeolitový substrát vhodne aplikovaný  vo vašich hospodárskych priestoroch zabezpečí menej nepríjemného zápachu, menej škodlivých plynov, zníženú záťaž na životné prostredie a lepšie životné podmienky chovaných zvierat.

Podstielky s pridaným zeolitom

Charakter a zloženie podstielky, ktorú používate pod svojimi ustajnenými zvieratami, je miestom vzniku nepríjemných zápachov a emisií škodlivých plynov. Vhodným pridávaním zeolitu a s využitím jeho adsorpčných vlastností, sa dá úroveň zápachu priebežne regulovať. Medzi  tie hlavné pozitíva zeolitu  je možné uviesť:

zeolit
Zeolit vás zbaví vlhkosti a zápachu vo vašej stajni
  • prírodný zeolit klinoptilolitového typu priamo na podlahe stajne pod hospodárskymi zvieratami môže podstatným spôsobom prispieť k celkovému zlepšeniu životného prostredia chovaných zvierat ako aj personálu starajúceho sa o tieto zvieratá,
  • kvalitnou podstielkou s pridaným minerálnym substrátom na zeolitovej báze sa dá predchádzať vzniku nebezpečných hnačiek chovaných zvierat,
  • vďaka unikátnym vlastnostiam prírodného zeolitu klinoptilového typu zabezpečí tento substrát pridaný do podstielky menej nepríjemného zápachu, menej škodlivých plynov, zníženú záťaž na životné prostredie a lepšie životné podmienky chovaných zvierat.

Pridaj komentár