Tipy na efektívne cúvacie kamery 

Cúvaciu kameru už dnes považujeme za základný bezpečnostný prvok v  aute. Cesty sú preplnené a  od nás sa vyžadujú rýchle a  pohotové reakcie. Čoraz viac sa stáva, že na prekážky neupozorní ani výhľad v  spätnom zrkadle. Tu preberá funkciu cúvacia kamera – aké sú jej výhody a  aké prídavné funkcie ponúka?  

Cúvacie kamery sú na trhu už istý čas, resp. dosť dlho na to, aby sme stihli vychytať ich výhody, ale aj riziká a  na tie upozorňovať. Čo sa však vyžaduje od cúvacej kamery už dlhodobo, to sú prvky nočného videnia. Parkovanie alebo cúvanie je v  noci náročnejšie, no takéto špeciálne videnie uľahčí manévrovať autom aj za šera alebo v  úplnej tme.

 

autokamera
Cúvacie kamery nám pomáhajú reagovať na cestách rýchlo a pohotovo.

Cúvacie kamery do najmenších detailov  

Spoločným menovateľom pre rôzne typy cúvacích kamier je čo najširší uhol záberu. Ten si majú kamery zachovávať rovnako cez deň, ako aj v  noci. Všeobecne za širokouhlé kamery považujeme až so 170°. Pravdepodobne len tak dosiahneme záber v  čo najmenších detailoch. Za tým sa skrýva funkčné vylepšenie rozlíšenia obrazu a  opracovanie vnútorných a  vonkajších sklených šošoviek. Zobrazenie je presné pri mechanicky odolnej a  konštrukčne prispôsobenej cúvacej kamere.  

Ďalším vylepšením vo svete cúvacích kamier sú dynamické trajektórie. Ešte viac zefektívňujú cúvanie vďaka inštalovanému pohybovému senzoru. Princíp spočíva v tom, že čiary na monitore sa vytáčajú podľa pohybu vozidla. Regulujú ho a  korigujú vytáčanie volantom.  

cúvacia kamera
Moderné kamery majú široký uhol záberu a inštalovaný pohybový senzor.

Cúvacie kamery vôbec nie sú zložité 

Doposiaľ bolo takmer nemožné nájsť iné než káblové cúvacie kamery. Užívateľov odrádzalo náročné vedenie kábla. Inštalácia prebiehala komplikovane, ideálne len za pomoci odborníka. Aktuálne sú dostupné wifi cúvacie sety s  jednou až štyrmi bezdrôtovými kamerami. Výhoda týchto noviniek spočíva v  sledovaní okolia z  viacerých uhlov naraz. Prídavným vylepšením nových kamier sú už aj led svietidlá pre detailnejší monitoring počas cúvania. Na pracovných cestách či jazdách za zážitkami sme si tak istejší za rôznych svetelných podmienok.   

Pridaj komentár