Tvorba web stránok

Pokiaľ ste sa rozhodli vytvoriť webstránku pre vašu firmu alebo organizáciu, máte na výber dve možnosti. Buď si ju vytvoríte sami s pomocou preddefinovaných šablón a tém, kedy vlastne tvorba celého webu spočíva v prepisovaní textov zo šablóny. Alebo si najmete profesionálov. V tomto prípade však stále tvorba webu je spoluprácou medzi vami a web dizajnérom.

Pri spolupráci s profesionálmi

Vašou úlohou je poskytnúť web dizajnérovi dostatok informácií o spoločnosti, pre ktorú má byť stránka vytvorená. Musíte mu poskytnúť informácie o fungovaní firmy, jej cieľoch, produktoch alebo aj informácií o celkovej predstave stránky, o správe, ktorú má užívateľovi obsahu poskytnúť a aký dojem má zanechať. Kvalitná tvorba web stránok vyžaduje, aby vám web developer kládol otázky ohľadom cieľovej skupiny zákazníkov a zmyslu prevádzkovania tejto webstránky.

Ďalší krok pri tvorbe web stránok

Po tejto fáze nastáva tvorba web stránok, ich funkčnosti. Web developer prejde cez fázy plánovania, dizajnu a samotnej výstavby stránky, development. Všetky spomínané kroky však bude konzultovať so zadávateľom projektu. Hlavne pokiaľ ide o dizajn stránky, konečné slovo má vždy klient. Je však dobré, pokiaľ si klient nechá poradiť od skúseného web dizajnéra, pretože on vie ako sa správa štandardný užívateľ webu, aké je jeho správanie a ako ho naviesť k vykonaniu určitej akcie na webe.

Na záver

Ak sa tvorba web stránok skončila, nasleduje testovanie. V tejto fáze si klient vyskúša všetku funkcionalitu a správnosť procesov na stránke a skontroluje informácie, ktoré sú uverejnené na stránke. Dobré web developerské firmy majú v svojich službách zahrnutú aj možnosť otestovania stránky na skupine dobrovoľníkov. Vtedy vybraná skupina ľudí reaguje na vytvorenú stránku a odpovedá na otázky ohľadom dizajnu, jednoduchosti, zrozumiteľnosti a podobne.

Po zverejnení stránky ešte nasledujú aktualizácie a dopĺňanie obsahu, ktoré sa vykonáva v pravidelných intervaloch. Je dôležité, aby sa klient s developerom dohodol vopred na potrebe aktualizácií. Od tohto môže závisieť aj celková cena projektu. Pokiaľ sa klientom dohodne na pravidelnej platenej aktualizácií je pravdepodobné, že samotná tvorba web stránok bude lacnejšia.

Pridaj komentár