Uvažujete o offshore podnikaní? Je tu možnosť využiť nominee servis

Občas sa stáva, že majiteľ či majitelia nejakej firmy potrebujú z akýchkoľvek dôvodov utajiť svoju totožnosť či predmet podnikania. Jednou z často realizovaných spôsobov, ako to prakticky uskutočniť, je možnosť založiť si svoju firmu v niektorom z daňových rajov. Takýmto krajinám sa zvykne hovorievať aj offshore finančné centrá a je ich nespočetne po celkom svete.

Špecifiká offshore jurisdikcií

V takýchto offshore jurisdikciách nie sú verejne dostupné informácie o vlastníkoch firiem. Pokiaľ ale napríklad z nejakého nutného dôvodu predloženia výpisu registrovému súdu je potrebné zverejniť osoby, ktoré sú v orgánoch offshore spoločnosti, potom majitelia v takejto situácii môžu využiť nominee servis. Takúto službu poskytujú špecializované agentúry zamerané na možnosti a spôsoby offshore podnikania a bankovníctva.

nominee servis
Nominee servis – čo to vlastne znamená?

Čo je to vlastne nominee servis?

Čo to znamená nominee servis? Sú to špeciálne služby, ktoré spadajú do skupiny služieb súvisiacich s ochranou súkromia a so zabezpečením maximálnej anonymity vlastníctva spoločností. Podstatou nominee servisu je dosadzovanie dôveryhodných, bezúhonných a preverených osôb do štatutárnych a dozorných orgánov offshore spoločností. Ďalej je možné využiť nominee servisu tiež pre samotných vlastníkov offshore firmy. Takýmito nominee osobami môže byť riaditeľ, akcionár, člen dozornej rady alebo aj sekretár spoločnosti.

Nominee servis zabezpečuje miestny registračný agent

Nominee servis poskytuje v konkrétnom daňovom raji príslušný registračný agent. Ten tiež plne zodpovedá za všetku činnosť dosadených nominee osôb pre jednotlivé funkcie v offshore spoločnosti. Medzi skutočným vlastníkom alebo vlastníkmi offshore spoločnosti a nominee osobami je uzavretý zmluvný vzťah. Všetky operácie, ktorý nominee osoba vykonáva, sú realizované iba na základe pokynu skutočného vlastníka spoločnosti. Je samozrejmé, že súčasťou nominee servisu je aj vyhotovenie splnomocnení vždy na klientom určenú osobu vrátane jej apostilácie. Sprostredkovateľská agentúra väčšinou odporúča vystaviť plnú moc na meno advokáta, ktorý má zo zákona povinnosť mlčanlivosti. Dôležitou súčasťou nominee servisu je aj možnosť využiť služby priameho podpisovania potrebných dokumentov priamo nominee riaditeľom, ktorý formálne koná v mene offshore spoločnosti.

 

Pridaj komentár