Bonding – nikdy nie je neskoro

Ak vo vzťahu matky s dieťaťom chýba bonding, matka to väčšinou vie. Zvyčajne tuší, že niečo vo vzťahu chýba aj keď to spočiatku nevie identifikovať. Môžu jej napadať myšlienky ako „Nemám žiadne materské inštinkty k tomuto dieťaťu“ alebo „Cítim, že mám iný vzťah k tomuto dieťaťu ako k jeho súrodencom“. Matky, ktoré so svojím dieťaťom nenadviazali bonding často priznávajú, že síce ľúbia svoje dieťa, no nemajú ho rady. Často tiež hovoria, že keď im prvý krát podali dieťa rozmýšľali, či im podali správneho novorodenca. Matky tiež spomínajú, že sa im zdalo, že dieťa odmieta ich, že je dieťa v prítomnosti svojej matky nervózne a dožaduje sa pozornosti niekoho iného.

Prekvapivo však, tieto pocity matky nie sú vinou jej a už vôbec nie novorodenca. Sú výsledkom neumožnenia správneho bondingu, zavineného zdravotným stavom dieťaťa, matky alebo iných emočných udalostí, ktoré doprevádzali pôrod. Dnes je už však známe, že tieto vzťahy môžu byť napravené.

Bonding môžete vybudovať znovu

Znovu budovanie bondingu je vo všeobecnosti jednosmerný a rýchly proces, pretože novorodenci sú fyziologicky uspôsobený na nadviazanie puta s matkou. Bonding nastane automaticky, keď je umožnený kontakt medzi matkou a dieťaťom. Dokonca aj staršie deti reagujú pozitívne na zmeny, ktoré vyvolá terapia u matky. Cieľom terapie je teda odstrániť prekážky bondingu v takej miere, aby sa vzťahy medzi matkou a dieťaťom mohli znovu vybudovať.

V čom spočíva terapia?

bonding
Na bonding nie je nikdy neskoro

Terapia je proces, ktorý sa uskutočňuje v štyroch krokoch. Ako prvé sa identifikujú prekážky, ktoré zamedzili prvotnému bondingu. Následne sa  matka snaží pochopiť a spracovať minulé udalosti. Tretím krokom je príprava na alternatívny pôrod. Potom nasleduje znovu prežitie pôrodu pomocou špeciálnych techník, niekedy pomocou hypnózy. Podobným procesom matka prechádza aj pri naratívnej terapii. Tu však diagnostika vychádza z vlastností rodičovstva, na rozdiel od bonding terapie, kedy sa nemožnosť bondingu pripisuje nedostatku príležitosti a nie vlastnostiam matky. Naratívna terapia sa sústreďuje na znovu prežitie pôvodného pôrodu. Bonding terapia rozkladá spomienky na pôvodný pôrod a nahrádza ich novými spomienkami, ktoré sú lepšie kontrolovateľné.

Pridaj komentár