Hnojivá s aktívnou prímesou zeolitu klinoptilolit

Minerál zeolit je zaujímavou  prírodninou s neustále sa rozširujúcimi aplikáciami napríklad aj v poľnohospodárstve. Je známych niekoľko desiatok prírodne sa vyskytujúcich zeolitov, z ktorých pri výrobe hnojív sa najčastejšie využíva hlavne minerál klinoptilolit. V nasledujúci riadkoch, sa vám budem v skratke snažiť priblížiť, prečo je to tak.

klinoptilolit
Prírodný minerál klinoptilolit

Prečo práve klinoptilolit?

Prírodný klinoptilolit má výnimočné adsorpčné vlastnosti, katalytickú či dehydratačnú schopnosť. Chemickým zložením je to vodnatý alumo-kremičitan. Zeolitová štruktúra obsahuje množstvo mikroskopických dutiniek a pórov navzájom pospájaných priepustnými mikroskopickými kanálikmi. A práve mikroporézna štruktúra pridaného zeolitu do hnojiva zohráva výnimočnú úlohu v pôdnych profiloch.

Účinnosť používaných hnojív

Pridaný zeolit môže vylepšiť účinnosť používaných hnojív. A tým podporiť lepší rast rastlín a následne zvýšiť celkové výnosy nášho hospodárenia. Zeolit ako súčasť hnojiva sa úspešne používa pri pestovaní takých plodín ako sú obilniny, zelenina, hrozno či rôzne drobné ovocie. Zeolit klinoptilolit v určitom množstve a pomere prítomný v hnojive pomáha udržiavať potrebné živiny pre korienky rastliny. Takýmto hnojením sa dlhodobo udržiava kvalita pôdy zvýšením jej adsorpčnej schopnosti. V stručnosti to aj znamená, že dôležitejšie rastlinné živiny ako je dusík a draslík, ale taktiež Ca, Mg a rôzne ďalšie mikroprvky,  sú vhodnejším a efektívnejším spôsobom využívané koreňovým systémom jednotlivých rastliniek.

klinoptilolit
Krásna záhrada vďaka zeolitovému hnojivu

Používaním hnojív s pridaným zeolitom je možné zabezpečiť, že priemyselné draselné alebo dusíkaté hnojivo je omnoho účinnejšie využívané. Môžeme tak znížiť ich celkovú spotrebu pre tú istú plodinu jednoduchým predlžovaním účinnej aktivity hnojiva. A dosiahnuť nakoniec aj lepšie pestovateľské výsledky nášho celoročného snaženia. Určité straty umelých hnojív, ktoré sa príliš rýchlo strácajú z oblasti koreňových zón rastlín, sú typické hlavne pre piesčité pôdy. Ak je to váš prípad, tak práve jednoduchým pridaním zeolitového hnojiva môžete výrazne ovplyvniť zdravý rast a vývoj pestovaných plodín a rastlín.

Ak vás tento článok zaujal, alebo by ste sa o prírodnom zeolite – klinoptilolit chceli dozvedieť viac, neváhajte a komentujte.

Pridaj komentár