Perkusné zbrane sa uplatnili aj pri osídľovaní severoamerického kontinentu

Perkusné zbrane sa delia jednoducho na zbrane dlhé a krátke. Medzi tie krátke, o ktorým sa tu trocha zmienime, patria perkusné revolvery. Tento typ strelnej osobnej zbrane ovplyvnil vo veľkej miere celú históriu osídľovania amerického pohraničia. Prvýkrát sa objavili v roku 1836 a ich výroba pokračovala až do polovice sedemdesiatych rokov, kedy boli nahradené revolvermi na jednotný náboj.

perkusné zbrane
Skutočný skvost francúzskej perkusnej zbrane z 19. storočia

Stručná charakteristika tejto krátkej perkusnej zbrane

Perkusný revolver je krátka strelná zbraň s pevnou hlavňou a s otočným valcom, obsahujúcim niekoľko komôr. Komory valca, kam sa nasype odmerkou čierny prach, majú v zadnej časti tzv. piston, čo je špeciálny kužeľ s drobnými kanálikmi vedúcimi do komory. K odpáleniu prachovej nálože sa používajú tzv. perkusné zápalky, drobné kalíšky vyrobené z medi alebo mosadze obsahujúce traskavú zmes. Po dopade kohútika na zápalku nasadenú na piston dôjde k odpáleniu zápalnej zmesi. Iskry, ktoré týmto vzniknú, preniknú cez kanálik do komory valca a odpália nálož z čierneho prachu. Opätovným natiahnutím kohútika dôjde k otočeniu valca do ďalšej pozície. Valec sa automaticky nastaví tak, že je ďalšia komora pripravená k výstrelu. V krátkej dobe tak možno z perkusného revolvera odpáliť päť alebo šesť rán, podľa kapacity valca. Prakticky všetky perkusné revolvery mali drážkovanú hlaveň.

perkusné zbrane
Perkusná puška z polovice 19. storočia z New Yorku

Perkusné krátke zbrane neslúžili len na sebaobranu

Perkusné revolvery sa časom masovo rozšírili nielen medzi regulárnou armádou, ale aj medzi civilným obyvateľstvom. Prvým vojenským konfliktom, kde boli nasadené, bola Mexicko-americká vojna. V známej Americkej občianskej vojne už platili za štandardnú krátku zbraň, ktorú vlastnil takmer každý vojak severu i juhu. Zásadnú úlohu zohrali perkusné revolvery počas indiánskych konfliktov. Perkusné revolvery boli rozšírené a obľúbené aj medzi civilným obyvateľstvom, najmä ako účinná zbraň pre osobnú ochranu. Dnes sú tieto zbrane obľúbeným zberateľským artiklom a má ich v ponuke každý lepší army shop. Nie je to určite zbraň určená na našu sebaobranu, aj keď by sa ľahko zmestila do kvalitnejšej dámskej kabelky!

 

Pridaj komentár