Prečo je výhodnejšie kúpiť si nejakú ready made spoločnosť?

Ak ste sa rozhodli začať podnikať ako právnická osoba, určite sa budete zamýšľať nad tým, či si spoločnosť kúpiť alebo si ju založiť. Obe tieto formy začatie podnikania majú svoje výhody aj nevýhody. Aké to sú? A čo môžete od kúpy tzv. ready made spoločnosti vlastne očakávať? S čím začať? V prípade, že si chcete kúpiť takúto spoločnosť, musíte sa rozhodnúť o akú právnu formu máte záujem. Kúpiť ako ready made spoločnosť je možné spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť a prípadne tiež tzv. európsku spoločnosť.

Predmet činnosti ready made spoločnosti

Pri kúpe ready made spoločnosti je v prvom rade potrebné si overiť, či táto spoločnosť vôbec existuje. Či má oprávnenie na podnikanie a čo je jej predmetom činnosti. Náplňou ready made spoločností sú zvyčajne voľné živnosti ako maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovateľská činnosť. Musí byť zaregistrovaná v príslušnom obchodnom registri, prihlásená na daňovom úrade a jej základný kapitál bol splatený v celom rozsahu.

ready made spoločnosť
Ready made spoločnosť je predpripravená na podnikanie

Niektoré dôvody kúpy takejto spoločnosti

Pred kúpu je tiež dôležité rozhodnúť sa, o akú spoločnosť máte záujem. Je možné kúpiť si takú spoločnosť, ktorá bola založená len za účelom jej ďalšieho predaja a do chvíle jej prevodu nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Pri takejto spoločnosti je zrejmé, že nemá žiadne pohľadávky alebo záväzky voči tretím osobám. Možno tiež kúpiť spoločnosť, ktorá už existuje určitú dobu, počas ktorej vykonávala podnikateľskú činnosť. Takáto spoločnosť je vhodná pre tých, ktorí potrebujú preukázať pozitívne fungovanie a stabilitu danej spoločnosti na trhu. Môže to prospieť v prípade uchádzania sa o väčšieho obchodného partnera.

A najväčšia výhoda kúpy ready made spoločnosti?

Ak sa rozhodnete pre kúpu ready made spoločnosti, jej vlastnenie je už len technickou záležitosťou. Jednou z najväčších výhod kúpy ready made spoločnosti je teda možnosť začať podnikať v pomerne krátkom čase po tom, ako sa rozhodnete ju kúpiť. Viac info TU.

 

Pridaj komentár