Ready made alebo vopred založená spoločnosť

Veľmi stručne je možné pod pojmom ready made spoločnosť ponímať vopred niekým predzaloženú spoločnosť, ktorá už je obchodným súdom riadne zaregistrovanou firmou. Tieto spoločnosti spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky. Okrem iného takáto firma už má vlastné IČO, má určený predmet podnikania, zložené na účte požadované základné imanie a je zapísaná v obchodnom registri. Dôležitá je tiež skutočnosť, že ready made spoločnosť nemá žiadne záväzky a nevyvíjala žiadnu obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť. Špecializovaná agentúra, ktorá takéto spoločnosti vopred zakladá, tiež zaručuje úplnú garanciu bezdĺžnosti.

Prečo sa rozhodnúť pre ready made?

Dôvodov pre existenciu a vznik predzaložených spoločností je najmä fakt, že bežné založenie spoločnosti môže trvať až niekoľko týždňov. Navyše pri odkúpení predzaloženej spoločnosti nepotrebuje podnikateľ zložiť základné imanie. Finančná náročnosť je teda nižšia ako u normálneho postupu založenia firmy. V neposlednom rade tiež podnikateľom odpadá vybavovanie po úradoch a nemusia sa prakticky o nič starať. Ready made spoločnosť je teda zaujímavou alternatívou k bežnému založeniu spoločnosti, či už prostredníctvom špecializovanej firmy, alebo vlastnými silami.

ready made
Pri ready made spoločnosti si stačí len zvoliť meno firmy a podnikať

Predaj ready made spoločnosti

Rozhodujúcou výhodou takéhoto oproti klasickému založeniu novej spoločnosti je rýchlosť celej transakcie a menšia finančná náročnosť. Začať podnikať môžete okamžite od podpisu zmluvy a vďaka už plne splatenému kapitálu sú finančné nároky na založenie spoločnosti veľmi malé. Predzaložená spoločnosť je vhodná pre tých, ktorí nechcú alebo nemôžu čakať na založenie spoločnosti alebo nemajú dostatočný počiatočný kapitál. Ďalej je vhodná v prípadoch, keď podnikateľský zámer vyžaduje určitú časovú históriu spoločnosti. Predaj ready made spoločnosti vedia rôzne agentúry zabezpečiť veľmi rýchlo, nie je potrebná fyzická prítomnosť kupujúceho a takmer všetko sa vybavuje korešpondenčnou formou. Tieto agentúry sú často schopné zabezpečiť aj tiež virtuálne sídlo spoločnosti. Po podpise potrebných listín, akou je zmluva o prevode obchodného podielu, zápis z valného zhromaždenia a iné dokumenty, sa stávate majiteľom predzaloženej spoločnosti. Viac info TU.

 

 

Pridaj komentár