Založenie onshore spoločnosti nesúvisí s daňovým rajom

Onshore spoločnosti sú klasické zahraničné onshore spoločnosti založené v krajinách so štandardným daňovým prostredím. Onshore spoločnosť si na rozdiel od offshore spoločnosti neumiestňujú svoje sídlo do tzv. offshore krajín a jurisdikcií, pre ktoré sú typické daňové raje. Onshore spoločnosti sídlia v domovských ekonomikách a sú riadne vedené v oficiálnych obchodných registroch. Tento typ spoločnosti musí platiť dane, viesť účtovníctvo a zasielať pravidelné hlásenia v zmysle platnej miestnej legislatívy.

Má teda vôbec založenie onshore spoločnosti pre jej majiteľov nejaké výhody?

Každá onshore krajina ponúka svoju konkurenčnú výhodu oproti iným krajinám. Niektoré ponúkajú flexibilné daňové sadzby, iné štáty naopak pevnú nízku korporátnu daň. Výhodou sú aj súčasné dohody o zamedzení dvojitého zdanenia ako možnosť fakturácie za poskytnuté služby zo zahraničia do domovských spoločností bez zrážkovej dane.

založenie onshore spoločnosti
Založenie onshore spoločnosti nemusí byť daňovým rajom (Seychely)

Čo je vlastne tá onshore spoločnosť?

S pojmom offshore sa stretávame a počúvame o ňom pomerne často. Offshore krajina, offshore spoločnosť, offshore jurisdikcia a bankovníctvo. Hlavne v spojení s daňovými rajmi ako je Belize, Seychely, alebo napríklad Cyprus. S pojmom onshore sa stretávame oveľa menej a môže to byť pre mnohých trocha mätúce, čo to vlastne založenie onshore spoločnosti prakticky znamená. V skutočnosti ide vlastne len o to, o ktorom štáte konkrétne sa diskutuje. Pretože napríklad spomínaný ostrov Cyprus, nachádzajúci sa v v Stredozemnom mori, môže byť offshore aj onshore destinácia zároveň.

Založenie onshore spoločnosti prináša benefity

Zjednodušene sa dá povedať, že offshore destinácie, ako už názov napovedá, sú ďaleko od pevniny. Ide však hlavne o to, že offshore krajiny poskytujú možnosť až nulovej dane, anonymitu vlastníctva a neverejné obchodné registre. Nie vždy ale je možné ich využiť pre podnikanie. U onshore destinácií tieto problémy obvykle odpadajú, pretože miestne úrady s dobrou reputáciou faktúry brať musia. Založenie onshore spoločnosti prináša so sebou verejné účtovníctvo, obchodné registre a podľa typu onshore krajiny môže ponúkať celý rad benefitov. Počnúc výhodnejším zdanením až po jednoduchšiu administratívu onshore spoločnosti.

Pridaj komentár