Znehodnotené zbrane sú témou aj kvôli teroristom

Pôvodné strelné zbrane, ktoré sú predpísaným spôsobom upravené tak, že nie sú schopné vystreliť akýkoľvek projektil, sú zaradené do kategórie znehodnotených zbraní. A aký je vlastne dôvod vyrábať, upravovať  a ponúkať na trhu so zbraňami takéto typy zbraní? Znehodnotené zbrane sú určené najmä na muzeálne, zberateľské, divadelné a výstavné účely. Zbraň musí byť technicky znehodnotená podľa nariadenia komisie EU z roku 2015. V ňom sa stanovujú spoločné pokyny pre normy a techniky na deaktiváciu a na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

Takto vyzerá armáda Spojených národov pod skratkou UN

Deaktivácia streľnej zbrane

Každá znehodnotená zbraň musí mať vystavený dokument pod názvom osvedčenie a deaktivácii.  Ku každej znehodnotenej zbrani je vystavené osvedčenie o deaktivácii. Podľa nášho platného zákona o streľných zbraniach a strelive je možné zakúpiť znehodnotené zbrane iba osobne priamo v predajni. Cez internet sa to jednoducho už nedá. Záujemca o takúto zbraň musí osobne preložiť svoj OP a musí byť starší ako 18 rokov.

Sú znehodnotené zbrane len kusom kovu?

Stále častejšie sa však objavujú aj názory, že súkromné osoby by vôbec nemali mať možnosť vlastniť určité typy poloautomatických strelných zbraní, a to ani po deaktivácii. Prísnejšie by podľa mnohých mali byť tiež podmienky pre zberateľov aj obchod s papierovo znehodnotenými strelnými zbraňami. Pripravujú sa aktualizované  a jasne definované pravidlá upravujúce držbu zbraní súkromnými osobami a tiež presuny zbraní medzi krajinami EÚ.

Všetky zbrane ktoré prejdu znehodnoteným sa stávajú dostupnými pre ľudí bez zbrojeného preukazu

 

Sú znehodnotené zbrane stále zbraňami?

Prísnejšie podmienky sú  podľa jedného návrhu EU potrebné pre deaktivované znehodnotené zbrane, pretože tie sú teraz pokladané v zásade za kus kovu. Zbrane budú za zbrane pokladané aj po znehodnotení. Tie najnebezpečnejšie bude treba fyzicky zničiť, tie ostatné budú musieť byť úrady schopné dohľadať. Zberatelia budú môcť aj naďalej strelné zbrane získavať a vlastniť, podmienkou ale bude príslušná autorizácia. Dohľadnosť zbraní by mali zabezpečiť prísnejšie a zjednotené pravidlá. Súkromné osoby podľa návrhu nebudú môcť strelné zbrane ani ich časti predávať cez internet.

Pridaj komentár